Nowe Ateny

Najnowsza historia stosunków Polski i Ukrainy sięga XVIII wieku. Wzajemne relacje nie układały się najlepiej. Próby załagodzenia sporów kończyły się fiaskiem. Jedną z szans zaprzepaścił sam Józef Piłsudski, który db