Nowe Ateny

Najnowsza historia stosunków Polski i Ukrainy sięga XVIII wieku. Wzajemne relacje nie układały się najlepiej. Próby załagodzenia sporów kończyły się fiaskiem. Jedną z szans zaprzepaścił sam Józef Piłsudski, który dbając o interes własnego państwa, zdradził Ukrainę w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku. Największe kontrowersje związane są z okresem II wojny światowej. Kiedy to banderowskie odziały UPA, w latach 1941 - 43, zaślepione ideą odbudowy państwa ukraińskiego dopuściły się ludobójstwa ludności polskiej na trenach Wołynia i Galicji Wschodniej. Okres wzajemnych mordów i przesiedleń oraz spór o słuszność przynależności tych terenów do Polski toczący się po dziś dzień, stanowiły kość niezgody i były punktem zapalnym podczas prób odbudowy relacji międzysąsiedzkich.