Nowe Ateny

Program poświęcony jest sądowemu postępowaniu karnemu prowadzonemu w latach 1945-1949 w Norymberdze, przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy. Dyskusja z zaproszonymi gośćmi dotyczy sprawiedliwości zadość uczynionych krzywd, które w cz