Nowe Ateny

W tym roku mija 77 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze wschodnich województw przedwojennej Rzeczypospolitej. Piotr Gursztyn i jego goście: dr Wojciech Kozłowski, zastępca dyrektora ds. programowych Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami; dr Witold Wasilewski (IPN), autor książki o Katyniu i dr Tomasz Szczepański (Muzeum Katyńskie) rozmawiają o mordzie w Katyniu.