Nowe Ateny

W programie debata poświęcona idei Międzymorza. Jest to idea polityczna wysuwana przez Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową zakładająca utworzenie federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej. Piotr Legutko rozmawia z dr. Pawłem Kowale