Nowe Ateny

Piotra Gursztyn i jego goście: dr Paweł Duber, Bogusław Kubisz, dr Piotr Szanta i prof. Wojciech Roszkowski rozmawiają o Akcie 5 listopada, zwanym też aktem dwóch cesarzy. Była to decyzja cesarzy austro-węgierskiego i niemieckiego z 5 listopada 1916 r. o utworzeniu państwa polskiego z ziem zabranych Rosji w toku działań wojennych. Państwo Polskie miało być królestwem z monarchią dziedziczną. Miano utworzyć armię polską. Celem tego aktu była potrzeba dopełnienia armii rekrutem polskim.