Notacje

Józef Skwark urodził się 1 stycznia 1938 w Balicach. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (Wydział Aktorstwa) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krak