Notacje

Magdalena Jaracz urodziła się w 1951 r.). Suflerka wywodząca się z teatralnej dynastii. Jej dziadkiem był Stefan Jaracz, aktor, pisarz, założyciel i dyrektor teatru Ateneum w Warszawie. Jaracz, gdy charakteryzuje swoje dzieciństwo, wspomina o czasie,