Notacje

Henryk Troszczyński urodził się w robotniczej rodzinie na Woli. W momencie wybuchu II Wojny Światowej miał 16 lat. Choć rodzice początkowo rozważali ucieczkę z miasta, ostatecznie zdecydowali się pozostać w okupowanej Warszawie. Ojciec, wykonujący za