Notacje

Józef Mac urodził się w 1934 roku we wsi Jagiełła pow. Przeworsk. W 1940 roku został wywieziony wraz ze swoją sześcioosobową rodziną do obozu pracy Wieruskoje koło Archangielska. Po śmierci brata, ojca i matki został umieszczony w Ustianskim D