Notacje

Wiesław Słowik urodził się w 1944 r. w Starej Wsi na Podkarpaciu. Kapłan Towarzystwa Jezusowego (jezuita), rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. Po pierwszym roku studiów teologicznych, wyjechał w 1970 r. do Australii. W 1973 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Melbourne z rąk kard. Karola Wojtyły. Był kapłanem m. in. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakleigh, Sanktuarium Maryjnym w Essendoni kościele św. Ignacego w Richmond. W 1983 r. został koordynatorem polskiego duszpasterstwa w Wiktorii. Wielokrotnie nagradzany za działalność charytatywną i pracę na rzecz Polaków w Australii. Odznaczony Orderem Australii i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.