Notacje

Ksiądz prałat Andrzej Waksmański urodził się w Trybszu na polskim Spiszu 1 grudnia 1941r. Przeżył piękne dzieciństwo w rodzinie bardzo religijnej. Nic więc dziwnego, że rodzice wymodlili, aby jeden z trzech synów został księdzem. Bóg wybrał go z trójki: Franciszka, Andrzeja i Józefa. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu w 1958 roku i wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym roku miał szczęście uczestniczyć w święceniach biskupich Ks. Prof. Karola Wojtyły. Po przebyciu 6letnich studiów teologicznych został wyświęcony na kapłana w Katedrze Wawelskiej w dniu 21 czerwca 1964 r. W 1991r. ks. Kard. Franciszek Macharski powierzył mu duszpasterzowanie w Jego rodzinnej parafii Św. Szczepana w Krakowie. Pełnił obowiązki proboszcza tej parafii 21 lat do 2012r. Aktualnie pomaga w duszpasterstwie, jako kapłan emeryt.