Notacje

Halina Jędrzejewska z domu Dudzikówna, ps. Sławka urodziła się 19 października 1926 w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego należała do patrolu sanitarnego przy dowódcy batalionu Miotła, kpt. Niebory. Brała udział w walkach na Wol