Notacje

Jan Nowicki swoje wspomnienia poświęca dążeniu do wolności, które kieruje jego życiem. Dzieciństwo wspomina jako biedne i ponure. Pierwszy kontakt z teatrem miał w rodzinnym Kowalu, w remizie strażackiej. Opowiada także o teatrze pożaró