Notacje

Ks. prałat Józef Obrębski (ur. 19 marca 1906 r. w Skarżynie Nowym koło Zambrowa), legendarny kapłan Wileńszczyzny. W 1926 r. rozpoczął studia w seminarium duchownym w Wilnie, kształcił się na Wydziale Teologicznym.