Notacje

Najważniejsza jest prawda – podkreśla Zbigniew Balcewicz, polityk, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Litwie. Opowiada o ważnych momentach swojego życia, w tym historycznych przemianach na Wileńszczyźnie w latach 90 - tych XX wieku,