Notacje

Kazimierz Szałata – filozof, etyk. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej. Studiował także w Paryżu, Genewie i Fryburgu. Wykładowca warszawskich uniwersytetów: Medycznego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadził zajęcia z filozofii w