Notacje

Adam Harasiewicz, ur. w 1932 roku w Chodzieży, pianista, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki Chopina, uczeń prof. Zbigniewa Drzewieckiego, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego w 1955 r. Koncertował na wszystkich kontynentach, grał z najznamienitszymi dyrygentami i orkiestrami. Uczestniczy w pracach jury międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. w Bolzano, Saragossie i w Konkursach Chopinowskich.