Notacje

Anna Wajszczuk - Religa urodziła się 3 listopada 1939 r. w Siedlcach. Lekarz i starszy wykładowca Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym pracowała do 2017 r. Wielokrotna stypendystka pre