Notacje

Janusz Dziurawiec urodził się w 1950 roku w Katowicach. Ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP, gdzie studiował w pracowni Jana Tarasina (dyplom w 1980). W początkowej fazie swojej twórczości skupił się na oddaniu egzystencji człowieka za