Notacje

Marek Krawczyk urodził się w 1946 r. w Pruszkowie. Studia na Wydziale Lekarskim warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1969 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1975, a tytuł profesora zwyczajnego w 1999 roku. Jest specjalistą w dziedzini