Notacje

Jadwiga Rappe urodziła się w 1952 r. w Toruniu. Studia śpiewu rozpoczęła u Zofii Brgy, a następnie w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Jerzego Artysza, które ukończyła z najwyższym wyróżnieniem. Jest także absolwentką Wydziału Fi