Niezwykła Albania

Z lądu na wybrzeże. Albania jest biedna, ale też bogata: bogata w różnorodność krajobrazu, florę i faunę oraz kulturę. Po mrocznych dekadach komunistycznej dyktatury, w której wszystkie religie były zakazane, teraz jest to kraj, w którym chrześcijanie i muzułmanie dobrze się dogadują.