Niezłomni

Władysław Łukasiuk ps. „Młot” urodził się 16 lutego 1906 roku we wsi Tokary niedaleko Siedlec. Służbę wojskową odbywał w Wołkowysku. Pomimo trwałego kalectwa od pierwszych miesięcy okupacji uczestniczył w konspiracyjnej pracy niepodległoś