Niezłomni

Władysław Łukasiuk ps. „Młot” urodził się 16 lutego 1906 roku we wsi Tokary niedaleko Siedlec. Służbę wojskową odbywał w Wołkowysku. Pomimo trwałego kalectwa od pierwszych miesięcy okupacji uczestniczył w konspiracyjnej pracy niepodległościowej. Wiosną 1944 roku w rejonie Sarnak Niemcy przeprowadzili doświadczenia z wykorzystaniem raokiety V2, która miała zapewnić Hitlerowi zwycięstwo. Drużyna „Młota” brała udział w przejęciu i zabezpieczeniu niewybuchu rakiety V2, którą po rozmontowaniu na części przetransportowano do Anglii. Był to jeden z największych sukcesów wywiadu AK. Po wkroczeniu Armii Sowieckiej „Młot” pozostał w konspiracji. W sierpniu 1945 roku razem ze swoim plutonem dołączył do V Brygady Wileńskiej AK majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Po amnestii 1947 roku Łukasiuk skupił pod swoim dowództwem wszystkich chcących kontynuować walkę z komunistami na obszarze Podlasia. Po rozbiciu przez KBW i UB dwóch podstawowych pododdziałów „Młot” jeszcze przez rok ukrywał się z resztką partyzantów na terenie powiatu Bielsk Podlaski. 27 czerwca 1949 roku Władysław Łukasiuk „Młot” zginął w niewyjaśnionych okolicznościach z ręki swojego podkomendnego Czesława Dybowskiego.