Niezłomni

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” urodziła się 13 września 1928 roku we wsi Guszczewina w powiecie bielskim. Miała dwie siostry: o rok starszą Wiesławę i o 3 lata młodszą Irenę. W lutym 1940 roku ojciec Danuty Wacław jako polski leśnic