Niezłomni

Ruta Czaplińska ps. „Ewa” pochodziła z rodziny ziemiańskiej, była córką Tadeusza i Józefy z domu Marcinowska. Jej dziadek Józef Marcinowski był ojcem chrzestnym marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1937 roku Czapli