Niezłomni

Ruta Czaplińska ps. „Ewa” pochodziła z rodziny ziemiańskiej, była córką Tadeusza i Józefy z domu Marcinowska. Jej dziadek Józef Marcinowski był ojcem chrzestnym marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1937 roku Czaplińska zdała maturę w Toruniu, następnie rozpoczęła studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie ukończyła kurs radiotechniki i radiotelegrafii. Od stycznia 1942 roku należała do Armii Krajowej. W marcu 1945 roku przeniosła się do Łodzi, gdzie rozpoczęła studia w tamtejszym oddziale Szkoły Głównej Handlowej. W maju tego roku włączyła się w niepodległościową działalność antykomunistyczną. Została członkiem Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, gdzie pełniła funkcję szefa wydziału łączności. Jeszcze w tym samym roku dostała nominację na podporucznika czasu wojny, co było dla niej wielką radością i zaszczytem. 5 kwietnia 1946 roku Ruta Czaplińska została aresztowana przez UB. Po 19-miesięcznym śledztwie w procesie Komendy Głównej NZW została skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę 10 lat pozbawienia wolności. Była więziona kolejno: w więzieniu na Mokotowie, Fordonie, Inowrocławiu i ponownie w Fordonie. Zwolniono ją 5 kwietnia 1956 roku, po odbyciu całości kary. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowała w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk oraz na Politechnice Wrocławskiej. Zmarła w 2008 roku.