Niezłomni

Podpułkownik Antoni Olechnowicz Pohorecki był ostatnim komendantem Okręgu Wileńskiego AK. Przeprowadził udaną operację przerzucenia oddziałów zbrojnych i struktur Okręgów Wileńskiego Armii Krajowej na tereny Polski centralnej. Na czele