Niewidzialni mówią

W pierwszej części tryptyku dowiadujemy się, jak wielkiego cierpienia doznali nasi bracia i siostry w Sudanie Południowym. To ono sprawiło, że musieli opuścić swoją ojczyznę.