Nieukorzona

Łarysa Hienijusz. Poetka. Jak twierdzą specjaliści, jedna z najlepszych poetek na Białorusi. Wiersze Hienijusz przetrwały próbę czasu i dziś, gdy autorka ukończyłaby 100 lat, brzmią zupełnie współcześnie. Jednak imienia autorki nie da s