Nieukorzona

Łarysa Hienijusz. Poetka. Jak twierdzą specjaliści, jedna z najlepszych poetek na Białorusi. Wiersze Hienijusz przetrwały próbę czasu i dziś, gdy autorka ukończyłaby 100 lat, brzmią zupełnie współcześnie. Jednak imienia autorki nie da się znaleźć w podręcznikach literatury białoruskiej.Pierwsza część filmu o Łarysie Hienijusz, poetce, polityk emigracyjnej, osobie, która przeszła przez Gułag. W 2010 r. przypadała setna rocznica jej urodzin.Dlaczego dla Łarysy Hienijusz nie ma miejsca w białoruskiej literaturze narodowej?
Dlaczego jej dramatyczny los dotychczas nie został zbadany przez historyków?Polska 2010, 32 min.

Reżyser: Zoya Katovich

Scenariusz: Alena Antanishyna