Nieparzyści

Magda jednak nie zostaje miss Lubania. W tym samym czasie matka rodzi jej braciszka, a wkrótce lokalna telewizja zaprasza ją na próby kamerowe. Prezes za pośrednictwem biura matrymonialnego umawia się na spotkanie z panią Danusią, atrak