Nieopowiedziane Auschwitz: w kolorze

Ostatni ocalali z Holokaustu opowiadają o utraconym świecie i życiu, którego im odmówiono. W czasach Holokaustu większość żyjących dziś ocalałych była dziećmi. Nie uniknęła jednak okrutnych przeżyć. Ich historie to opowieści o niebezpie