Nienasyceni

Bohaterką odcinka jest Iwona Furmańczyk – pasjonatka i badaczka tradycyjnej kultury polskiej wsi. Jest prezeską krakowskiej Fundacji Korzenie. Fundacja ta zajmuje się popularyzacją niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. Obecnie Iwona Furmańczyk przemierza ziemię kielecką, aby zebrać jak najwięcej rodzimych pieśni kołyskowych. Odwiedza w tym celu starsze śpiewaczki i nagrywa kołysanki przez nie wykonywane. Niedługo powstanie płyta z tymi nagraniami. Emilia i Redbad uczestniczą w nagraniach, uczą się tekstów kołysanek, a także poznają zwyczaje związane z okresem dzieciństwa na wsi.