Nienasyceni

Piotr Piłasiewicz jest współzałożycielem Bractwa Bartnego skupiającego bartników Puszczy Augustowskiej, a także innych regionów Polski oraz Białorusi. Bractwo to przywraca tradycyjne bartnictwo polegające na robieniu barci w pniach drzew. Zwyczaj ten zanikł na terenie Polski, teraz ma szansę na odrodzenie. Piłasiewicz zabiega również o ochronę rodzimej pszczoły na terenie Puszczy Augustowskiej. Podczas swojej wędrówki przez Puszczę Emilia i Redbad szukają zamieszkałych przez pszczoły barci oraz uczą się wspinaczki po drzewach na tradycyjnym leziwie. Leziwo składa się z ławeczki i lin, dzięki którym bartnik może wspiąć się na drzewo i doglądać barci.