Nienasyceni

Bohaterkami tego odcinka są Weronika Chodacz i Małgorzata Kopecka. Pierwsza z nich jest etnografem, druga socjologiem. Założyły Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”. Najnowszy ich projekt dotyczy wystawy, którą zorganizowały w podziemiach Szpitala Psychiatrycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Na wystawie zgromadzone są historie osób, które w tym szpitalu leczyły się lub leczą. Są na niej przedmioty ważne dla tych ludzi, związane z ich chorobą. W odcinku zwiedzamy ekspozycję, ale też uczestniczymy w warsztatach z osobami psychicznie chorymi. Warsztaty te mają na celu rozszerzenie wystawy o kolejny etap leczenia. Ta część wystawy, która już istnieje, nosi tytuł „Uważaj na głowę”, druga, przygotowywana obecnie, czemu towarzyszą Emilia i Redbad, będzie dotyczyła tematu wychodzenia z choroby. Jej tytuł to „Zdrowienie”.