Niedziela z…

Reżyser, który nie stroni od artystycznych, jak je nazwa skoków w bok od filmu do teatru, nauczania, malarstwa i rysunku. Twierdzi, że od zawsze interesuje go człowiek, jego uczucia, myśli, lęki i wydaje się, że ta dewiza przyświeca cał