Niedziela z…

W jednym z wywiadów powiedział: – Moje aktorstwo wynika z mojej natury - ja nie odpowiadam sobie na pytanie, jak odwzorować postać literacką, która mam grać, nie interesuje mnie naśladownictwo. – mówił Gustaw Holoubek