Niedziela z…

Debiutowała na scenie Teatru Nowego w Łodzi. Gustaw Holoubek uważał, że jest aktorką niezwykłą i oryginalną. Wyróżnia się wśród koleżanek cechą poczucia tragizmu. Jej charakter grania jest niejednoznaczny; sprawia wrażenie, że trzeba je