Niedziela z…

Miał być księdzem, ale zrealizował swoje marzenia o aktorstwie. Zwrócił na siebie uwagę rolą Gustawa w pierwszych po wojnie „Dziadach”, zrealizowanych przez Aleksandra Bardiniego w 1955 r. w Teatrze Polskim. Poczatki swojej karier