Niedziela z…

Trudno precyzyjnie określić datę kiedy w Polsce pojawił się ruch jazzowy, ma jednak długą tradycję. Jeszcze przed II wojną światową w repertuarze orkiestr grających w lokalach Warszawy, Krakowa czy Poznania pojawiały się kompozycje George'a Gershwina czy autorów musicali broadwayowskich ery swingu. Po wojnie jazz spotkał się z ostrą krytyką ówczesnej władzy. Wykonywano go nieoficjalnie, w konspiracji w prywatnych domach. Dopiero okres politycznej „odwilży” po 1955 roku, stał się początkiem rozwoju autentycznego ruchu jazzowego w Polsce. Zorganizowano wówczas festiwale jazzowe w Sopocie (w 1956 i 1957), które zapoczątkowały tradycję późniejszego warszawskiego festiwalu Jazz Jamboree, dziś należącego do najstarszych tego typu imprez w Europie. W kolejnym odcinku programu "Niedzieli z..." rozmawiamy o historii polskiego jazzu.