Niedziela z…

Urodził się 100 lat temu. Pod koniec życia mówił –kino bylo dla mnie wszystkim. Był jednym z najważniejszych reżyserów filmowych, wslpótwórca nurtu zwanego Polską Szkołą Filmową. Reżyser m.in. „Matki Joanny od