Niedziela z…

Polskie Wydawnictwo Muzyczne - jedna z najważniejszych instytucji muzycznych w kraju. Od ponad 75 lat specjalizuje się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu i muzyki filmowej. Szeroka oferta wydawnicza PWM obejmuje zarówno dzieła muzyki dawnej, jak i współczesnej, repertuar polski i światowy. Korzystają z niej zarówno najmłodsi adepci sztuki muzycznej, jak i uznani artyści, orkiestry, wykładowcy oraz liczni melomani. Oficyna wydaje również publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych.