Niedziela z…

Muzyka ludowa jest jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. W polskiej muzyce ludowej odnajdujemy podobieństwa do muzyki ludowej innych krajów słowiańskich: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Na