Niedziela z…

Muzyka ludowa jest jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. W polskiej muzyce ludowej odnajdujemy podobieństwa do muzyki ludowej innych krajów słowiańskich: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Na wsi tworzono własne melodie, przekazywane drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego. Rodzimy folklor, kultura i muzyka tradycyjna od pewnego czasu przeżywa w naszym kraju prawdziwy renesans. Ludowa muzyka, stroje, tańce, rękodzieło są dziś inspiracją, a także źródłem poznania naszej tradycji.