Niedziela z…

Nazwa big - beat mocne uderzenie zastąpiła w dekadzie lat 60 - tych XX wieku nieakceptowaną przez komunistyczne władze nazwę rock and roll. Za ojca tego określenia uchodzi Franciszek Walicki. Nazwa big - beat, wbrew intencji jej twórcy, szybk