Niedziela z…

Program poświęcony jest twórczości Tadeusza Konwickiego – pisarza, reżysera i scenarzysty filmowego. Przyjaciele i współpracownicy wspominają go jako twórcę i człowieka. Zastanawiają się nad wpływem, jaki na jego postrzegan