Niedziela z…

Bohaterem programu jest Cezary Żak. W młodości wcale nie chciał być aktorem, a drogę do sceny i sławy utorowała mu najsłynniejsza pszczółka w Polsce. Jeśli chodzi o liczbę zagranych przestawień jest jednym z największych rekordzistów. O aktorstwie (w serialach, w teatrze), o reżyserowaniu, o przyjaźni i marzeniach Marta Perchuć–Burzyńska rozmawia z bohaterem i zaproszonymi przez niego gośćmi.