Niedziela z…

Bohaterem programu jest Cezary Żak. W młodości wcale nie chciał być aktorem, a drogę do sceny i sławy utorowała mu najsłynniejsza pszczółka w Polsce. Jeśli chodzi o liczbę zagranych przestawień jest jednym z największych rekordzistów. O