Niedziela z…

Tym razem bohaterką jest wokalistka, śpiewająca mezzosporanem Irena Santor. Z Ireną Santor i jej gośćmi rozmawiać będziemy m.in. o jej drodze artystycznej, życiu, przyjaźniach, nadziei, walce o siebie, przemijaniu i o tym, jak można być szczęśliwą na starość.