Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Odcinek poświęcony jest materiałom DTV z lat osiemdziesiątych, które opowiadają o tzw. demoludach. W nowomowie PRL były to kraje demokracji ludowej. Znajdziemy tu m. in. materiały o Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii i Węgierski