Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Ten odcinek poświęcony jest wynalazczości i niełatwemu życiu racjonalizatorów. Popyt na wynalazki był w PRL olbrzymi, podaż, dzięki kreatywności Polaków – całkiem spora. Ci kreatywni często jednak mieli pod górkę.