Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Odcinek poświęcony jest tematowi Ziem Odzyskanych. To tereny należące przed II Wojną Światową do Niemiec. Decyzją Józefa Stalina zostały przyznane Polsce, jako swoista rekompensata za utracone tereny na wschód od Bugu.