Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Ten odcinek poświęcamy obecności w Dzienniku Telewizyjnym postaci Wojciecha Jaruzelskiego, w czasie, gdy był on I sekretarzem KC PZPR, a zarazem premierem i szefem WRON, a następnie przewodniczącym Rady Państwa. Odcinek przypomina, jakimi sposobami propagandziści z Dziennika Telewizyjnego kreowali wizerunek Jaruzelskiego. W ich relacjach był mężem stanu i serdecznym oraz pełnym troski ojcem narodu.