Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

W tym odcinku autorzy przyglądają się perspektywie prezentowania przez Dziennik Telewizyjny genezy i przebiegu negocjacji Okrągłego Stołu. W programie przypomniano publiczne wypowiedzi głównych postaci dramatu zasiadających po obydwu stronach stołu, ich deklarowane i rzeczywiste dążenia. Sposób opowiadania przez redaktorów Dziennika Telewizyjnego o Okrągłym Stole był wypadkową koncepcji propagandowych reżimu Jaruzelskiego oraz stopniowego kruszenia się informacyjnego monopolu komunistów w telewizji z powodu codziennego pojawiania się na antenie niecenzurowanych wypowiedzi reprezentantów opozycji.