Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

W tym odcinku autorzy przyglądają się perspektywie prezentowania przez Dziennik Telewizyjny genezy i przebiegu negocjacji Okrągłego Stołu. W programie przypomniano publiczne wypowiedzi głównych postaci dramatu zasiadających po obydwu stronach